Inzicht in beveiligde toegangscontrole in uw organisatie

Toegangscontrole is in feite een beveiligingspraktijk die bepaalt wie of wat toegang heeft tot bronnen binnen een computeromgeving. Het is een essentieel concept in beveiliging dat risico's voor het bedrijf of het bedrijf minimaliseert. Als er te veel gebruikers toegang hebben tot een systeem, kan dit tot ernstige problemen leiden, zoals tijdverlies. Als een gebruiker toegang heeft tot gegevens van het systeem, is de kans groter dat hij risico's neemt door te proberen een illegale handeling op het systeem uit te voeren. Dit maakt het ook gemakkelijk voor hackers om in het systeem in te breken, gegevens te stelen of het systeem op de een of andere manier te beschadigen.

Toegang

Er zijn verschillende vormen van toegangscontrole, waaronder fysieke toegang, logische toegang en elektronische toegang. Fysieke toegang verwijst naar wie het recht heeft om toegang te krijgen tot een systeem. Fysieke toegangscontrole houdt in wie toegang heeft tot welke software en hardware, waaronder mogelijk alle medewerkers. Logische toegangscontrole wordt gebruikt in netwerken met veel computers.

De meest voorkomende vormen van logische toegangscontrole zijn de wachtwoorden die worden gebruikt door werknemers of groepen werknemers binnen een bedrijf. Als u bijvoorbeeld Microsoft Active Directory gebruikt, hebben gebruikers een accountwachtwoord.